Dịch bệnh và bài học về sự tồn vong

Các ca siêu lây nhiễm mới ở Việt Nam có 1 nét giống với sự bùng phát ở Hàn Quốc và Ý, là có các ca siêu lây nhiễm từ nguồn bên ngoài Trung Quốc. Cho thấy sự bùng phát của đại dịch luôn đi nhanh hơn các biện pháp phòng chống của con người.

Ở Hàn Quốc, trường hợp đầu tiên của nước này là một phụ nữ Trung Quốc 35 tuổi, cho kết quả dương tính vào ngày 20/1. Nhưng bùng phát dịch lớn nhất được phát hiện sau khi bệnh nhân thứ 31, một phụ nữ 61 tuổi ở thành phố phía đông nam của Hàn Quốc, được chẩn đoán ngày 18/2. Người phụ nữ này không có mối liên hệ nào với Vũ Hán, Trung Quốc nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

Ở Ý, dịch đã bắt đầu vào tháng trước. Nhưng một người đàn ông địa phương có triệu chứng cúm đã bị bỏ qua sau khi anh ta nói với nhân viên y tế rằng anh ta đã không đến Trung Quốc. Xét nghiệm chỉ được thực hiện sau khi người đàn ông 38 tuổi này, được đặt tên là Mattia, trở lại bệnh viện. 

Continue reading “Dịch bệnh và bài học về sự tồn vong”