Giới thiệu

Vài lời về trang Cẩm nang cuộc sống.

Cẩm nang là một cái ‘túi gấm’ mà khi gặp khó nạn, bạn có thể mở ra xem xem có bí kíp gì dùng được không.

Mình cũng như các bạn, luôn cần có túi gấm mang bên mình. Vì thế mình sẽ sưu tập những bí kíp cho mình, để vào đây, để cùng chia sẻ với các bạn.

Chúc mọi sự an lành.

San