Gột rửa tâm hồn

Hoạ sĩ chính là người có khả năng mang hơi thở của cuộc sống vào trong bức tranh.

Màu sắc, hình khối và từng nét vẽ trong tranh đều sẽ mang theo năng lượng và sức sống của người vẽ.

Những bức tranh thuần tịnh chất chứa trong nó “ánh sáng trong lành”, có thể giúp chúng ta “gột rửa tâm hồn”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *