Đạo Đức Kinh của Lão Tử

“Đạo Đức Kinh” nói:

“Ngũ sắc làm người ta mờ mắt, ngũ âm làm người ta ù tai, ngũ vị làm người ta tê lưỡi, ruổi ngựa săn bắn làm lòng người mê loạn, vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái kia”.

Bỏ đi những thứ khởi lên lòng ham muốn như đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mĩ nữ, thanh sắc… Còn cầu là cầu sự chất phác, thanh đạm, hài hòa, không ham muốn vậy.