Dã ngoại nhóm lửa trại

Làm thế nào để xây dựng được một tập thể làm việc hiệu quả, các thành viên tự giác làm tốt kể cả khi không bị giám sát, làm thế nào để họ hiểu những vấn đề của tổ chức mình hơn cả những người lãnh đạo? Hãy nhóm lửa trại.

Nếu bạn muốn tăng thêm sự hăng hái, sức mạnh và sự gắn kết cho nhóm của bạn, hãy nhóm lửa trại và cùng nhau ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa. Khi mặt trời xuống, hãy lắng nghe những câu chuyện của nhau.

Trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bóng đêm mênh mang và ngọn lửa leo lét, con người sẽ thường cảm thấy nhỏ bé và cái “tôi” dường như cũng nhỏ lại. Ai cũng muốn nương tựa vào nhau, nhóm họp với nhau và làm cùng nhau.

Đốt lửa trại, nghe thì đơn giản nhưng lại nhiều ẩn chứa, có lẽ bởi nó mang trong mình một câu chuyện truyền kỳ về việc người nguyên thuỷ đã nhờ lửa mà có văn minh!

Bạn hãy thử xem, nhóm lửa trại và chia sẻ, có lẽ chia sẻ chính là nền tảng để tạo nên một đội ngũ tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *