Gió lớn mới biết cỏ cứng

Trong lúc gió yên thì cỏ cứng sẽ hòa lẫn vào với những loại cỏ mềm khác.

Trong cuộc sống bình hòa thì quân tử cũng dễ dàng bị lẫn với tiểu nhân. Không có hoàn cảnh để thể hiện ra thì sẽ khó phân biệt.

Chỉ có trải qua “mưa gió bão bùng” hay “thời cuộc hỗn loạn” thì mới có thể nhận ra cỏ nào là cứng và người nào là mạnh.

Khó khăn gian nan là để trưởng thành, là để khảo nghiệm tâm tính, là để đề cao khí tiết và phẩm hạnh của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *