Kết giao có chừng mực

Có câu: “Quân tử kết giao nhạt như nước lã, tiểu nhân kết giao ngọt như nước đường”.

Người quân tử lúc nào cũng bình thản như nước, nước dẫu nhạt nhưng không bao giờ chán, đường dẫu ngọt nhưng ăn nhiều sẽ ngấy.

Những tình bạn chân thành nhất định phải đơn thuần, vì chỉ có đơn thuần mới có thể tồn tại lâu dài.

Giữa bạn bè với nhau, giúp đỡ là vì tình cảm chứ không phải vì nghĩa vụ. Nếu không có lòng biết ơn, đòi hỏi một cách thái quá, mối quan hệ sẽ trở nên nặng nề.

Tình bạn chân thành là biết tôn trọng nhau, dù thân thiết đến đâu cũng phải có chừng mực.

Có chừng mực sẽ tạo cảm giác thoải mái, giữ khoảng cách mà không hờ hững.

Chừng mực chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *