Một tấm lòng bao dung vô hạn

Yêu nhau không nhất định sẽ kết hôn, kết hôn cũng không nhất định sẽ hạnh phúc.

Nếu hai người vẫn sẵn lòng nếm thử “trái đắng ngọt ngào” thì hai người không chỉ cần tình yêu, không chỉ cần chia sẻ, mà còn cần một tấm lòng bao dung.

Trái đắng của cuộc đời và ngọt ngào của hạnh phúc gia đình sẽ giúp chúng ta học được thế nào là tha thứ, bao dung, thế nào là tôn trọng và chân thành nghĩ cho nhau.

Hai tính cách không giống nhau, hoàn cảnh sinh sống cũng khác nhau, muốn dắt tay nhau đi đến tận cuối con đường, ắt phải trải qua gập ghềnh, gian khổ. Muốn nắm tay nhau không rời, ắt phải cần một tấm lòng bao dung vô hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *