Muốn dạy con trước hết phải sửa mình

Sukhomlynsky từng nói: “Mỗi khi bạn nhìn con thì bạn đang thấy chính mình. Bạn dạy con cũng là lúc bạn đang tu sửa chính mình”.

Con trẻ phản ánh mọi thứ về cha mẹ như một tấm gương. Biểu hiện của con trẻ sẽ phản ánh lời nói và hành động của cha mẹ. Nếu cha mẹ ấm áp dịu ngọt, con trẻ sẽ là một người khiêm tốn. Nếu cha mẹ thô lỗ cộc cằn, con trẻ sẽ thành một người ngang ngược.

Muốn dạy con trước hết phải sửa mình. Lời răn dạy của bạn sẽ như gió thoảng qua, như nước đổ lá khoai, nếu bạn không thực sự làm gương. Lời nói của người có hàm dưỡng có uy nghiêm, có sức nặng và có tính thuyết phục cao.

Để thành công, bạn cần 3 phần của kỹ năng và 7 phần của thái độ. Con trẻ giao tiếp với cha mẹ, nên thái độ của cha mẹ không thể không cẩn trọng, lời nói không thể không cân nhắc. Bạn hãy đối xử với con bạn như với một người đáng kính trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *